V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., souhlasím se zpracováním zde poskytnutých osobních údajů společnosti PAŽAK s.r.o. (IČ 27220044), jakožto správci, případně třetí osobě, za účelem zařazení do databáze správce a dalšího marketingového zpracování, např. nabízení výrobků a služeb a za účelem zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to po dobu 10-ti let od udělení souhlasu.